Mungkin Benar Adanya

Karya : Ochistiar

Mungkin benar adanya,
setiap insan mempunyai titik baliknya masing-masing.
Titik yang merubahnya
ke arah lebih baik maupun sebaliknya.
Titik yang mampu membuatnya
menentukan pilihan,
mengambil sikap,
mendekat pada tujuan.


Mungkin benar adanya,
setiap orang memiliki kepercayaan.
Kepercayaan yang seiring berjalannya waktu
mengantarkannya pada pintu takdir.


Mungkin benar adanya,
setiap manusia memiliki rumah.
Rumah tempat kembali
di pertengahan ketika ingin sekedar singgah
kemudian pergi
Meski pada akhirnya,
disanalah tujuan pulang.


Kisah yang bertumpu pada kebenaran,
jalan yang semata-mata menuju kebaikan,
tidak akan sia-sia.
Bukankah ini menjaga yang sesungguhnya?
Aku percaya.


Terimakasih, telah menjadi ikhtisar dari tiga yang mungkin benar adanya.
Titik balik, kepercayaan, rumah,
dan Aku percaya.


11 Januari 2014
23.18-23.44

Komentar